De Kick-off en hoe de bal verder rolt

Jorna Leenheer, lector New Marketing.

 

Op 30 september vond de Kick-off van het ESB plaats; de aftrap. Iedereen die wel eens gevoetbald heeft, weet dat je bij de aftrap de bal slechts één keer mag raken en hem daarom normaal gesproken onmiddellijk aan een medespeler speelt. Ook het ESB wilde tijdens de Kick-off de bal toespelen aan haar medespelers; dat wil zeggen Avans-collega’s, bedrijven uit de regio, organisaties op het gebied van duurzaamheid en studenten actief betrekken bij het spel. Zo weinig mogelijk gepingel, maar interactieve presentaties, workshops en games. Met goed samenspel in de richting van de goal. Niet om meteen te scoren, dat gebeurt net als bij voetbal ook bij onderzoek doorgaans niet, maar om te zorgen dat de bal over een tijdje zonder moeite kan worden ingekopt.

Met de kenniskring New Marketing waren we als team aanwezig en verzorgden gezamenlijk tweemaal een interactieve workshop. Deze workshop ging over de duurzame customer journey op het gebied van textiel. Welke reis maakt een consument op het gebied van de aanschaf, gebruik en het afdanken van kleding en in hoeverre zijn hier meer of minder duurzame keuzes te maken? De inleidende aftrap werd gegeven door Martijn van Groen van het AOC waarna het Lectoraat het stokje overnam en de deelnemers aan de slag gingen met het verduurzamen van de keuzes van zes Nederlandse huishoudens. Met als belangrijke vraag hoe marketing hier een stimulerende en prikkelende rol kan spelen. Als Lectoraat beschouwden we deze workshops als bijzonder plezierig en succesvol, niet in de laatste plaats vanwege de goede opkomst en de positieve feedback die we mochten ontvangen.

Maar nog veel leuker werd het toen we na de Kick-off werden benaderd door verschillende docenten die de case in hun onderwijs willen gaan opnemen. Twee opleidingen (binnen ASIS en AAFM) gaan inmiddels de workshop opnemen als onderdeel van een vak. Aan ons de taak om hen van een goede docentenhandleiding en instructie te voorzien. We zien dit als mooi voorbeeld dat het Lectoraat terugvloeit naar het onderwijs, en zelfs zonder dat we dat voorheen hadden voorzien. Natuurlijk mogen er zich nog meer docenten en opleidingen melden.

Daarnaast gaan we samen met het Ondernemerscentrum in gesprek met Rijkswaterstaat die ons al van informatie voorzag als input voor de case over verdere samenwerking. En met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zijn er plannen om een soortgelijke case te ontwikkelen vanuit een business-to-business perspectief. Daarmee is de cirkel rond, de workshop doorvertaald naar studenten, docenten en naar het werkveld. We blijven de bal rondspelen, u hoort van ons.

Duurzaam internationaal ondernemen vraagt om nieuwe alliantievaardigheden

Frans Stel, lector International Business.

Consumenten zijn veeleisend. Ze verwachten kwaliteit tegen de beste prijs, willen kunnen kiezen uit een groot assortiment unieke producten die waar ook ter wereld duurzaam geproduceerd worden.

Vooral jonge flexibele bedrijven kunnen snel inspelen op nieuwe wensen. Maar ze hebben niet de middelen om in hun eentje hun producten of diensten te maken of wereldwijd te verkopen. Daarom werken ze vaak samen met andere bedrijven die onderdeel zijn van internationaal opererende netwerken.

Helft van de samenwerkingen mislukt
Samenwerken is niet gemakkelijk, want ongeveer de helft van buitenlandse allianties brengt niet op wat ervan verwacht was. Dat komt met name omdat deze onhandig worden aangepakt. Daarom onderzoeken we hoe de succeskansen van netwerken van kleine bedrijven kunnen vergroten. Bijvoorbeeld of partners wel dezelfde ambities hebben en dezelfde waarden en normen. Hoe ze een ‘klik’ met buitenlandse partners krijgen. Hoe je er achter komt of ze écht te vertrouwen zijn. Niet alles kun je expliciet vragen. Of een partner betrouwbaar is kun je wel vragen, maar het antwoord is altijd ‘ja’. Ga eens een hapje eten met iemand voor je een samenwerking aangaat. Door de manier waarop iemand doet, krijg je meer te weten of iemand bij je past.

Partnervaardigheden
Effectief duurzaam en samenwerken in internationale netwerken gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn specifieke kennis, vaardigheden en een “open” houding nodig. Zo moet je aan een team met buitenlandse partners op een andere manier van leiding geven: minder hiërarchisch en meer gericht op het omgaan met de andere culturen van de partners.

Partnerspel
Om alliantievaardigheden te kunnen oefenen hebben we bij Avans een spel ontwikkeld waarmee we op een systematische wijze de belangrijkste criteria bespreken voor het omgaan met buitenlandse zakelijke partners. Dit spel is vooral gericht op jonge zeer internationale bedrijven (“Born Globals”), omdat deze steeds belangrijker worden. In zogenaamde “communities of practice” onderzoeken we “best practices” en knelpunten van jonge ondernemers en hun internationale teams. Ook kijken we naar welke nieuwe business modellen het meest veelbelovend zijn.

Programma lectorale rede
Hoe Born Globals hun alliantievaardigheden kunnen vergroten vertel ik tijdens mijn lectorale rede “Partner or Perish”.

Vrijdag 13 november bij Avans Den Bosch, tijdstip 12.00 -17.30 uur. Na de lunch delen Prof. Arjen van Witteloostuijn (Tilburg University) en rasondernemers Tim en Aad Ouborg hun visie op international business allianties.

Geïnteresseerden die het programma willen bijwonen, kunnen zich van tevoren aanmelden. Locatie: Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch.