Financial Inclusion: noodzakelijk voor mondiale welvaartsgroei!

De doorbraak van de recente klimaattop in Parijs ten opzichte van Kyoto in 2006 ligt met name in het feit dat vrijwel alle landen (169 naties) het verdrag hebben ondertekend. Weliswaar ligt het primaat van het verdrag op emissie reductie en de beheersing van global warming, toch is er een onlosmakelijk verband met de ontwikkeling van de financiële wereld. De enige mogelijkheid om niet-welvarende landen in de gelegenheid te stellen om ‘Parijs’ te realiseren is om ze te laten aansluiten op de financiële markten, via financieringen die passen en op maat zijn. ‘Financial inclusion’ is de term om deze gewenste ontwikkeling te beschrijven. In het verleden werd wel de lang niet dekkende term ‘microkredieten’ gebruikt.

Ontwikkelingslanden kennen niet of nauwelijks een bancair stelsel. Wel hebben steeds meer mensen de beschikking over een mobiele telefoon. Uiteraard prepaid want abonnementen innen is niet mogelijk. Bedrijven als Ericsson zijn nu drukdoende om te onderzoeken hoe de voor bijna iedereen toegankelijke mobiele telefoons de basis kunnen vormen voor een soort financieel systeem voor inwoners van ontwikkelingslanden. Een systeem om te kunnen sparen en eventueel kleine kredieten te kunnen opnemen. Interessante raakvlakken met het onderzoeksprogramma van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van ESB!

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

Bringing back nature in our lifes

My second conference day starts with an inspiring presentation about the essence of ecology. David Oakey raised in rural England is telling us about nature as inspiration for our lifes and more specifically for product design. As a child he was fond of searching for bird nests. His search learned him about behavior, about shapes, about natural solutions. How many children, and adults, hardly interact with nature anymore nowadays? This could lead to a so-called nature-deficit disorder with serious societal consequences (David refers to a book from Richard Louv: Last Child in the woods). From the airport I started a talk with the Indian taxi driver. Living in Canada for 5 years now, he praises the beautiful nature around Vancouver. It turns out he has never been there himself. Probably too busy with getting life going…

As a junior designer David Oakley sometimes considered human design outperforming natural design. He completely withdrew that illusion. What nature has designed over billions of years is always superior to what men came up with in a limited period of time. Beautiful series of pictures and movies illustrate his statements. Nature’s design is organic, small, flexible, fluid, limbs. It is self-cleaning, self-healing, sustainable, resistant, full of variety. With many colours, no straight angles and lines, without flat surfaces.

David Oakely also addresses human resistance towards ecological design. It goes against our intuition almost. We do not want to live in an ecologically shaped house: how to get our straight-angled furniture in there? Companies do not want ecologically shaped buildings: more expensive, not efficient. But that is changing at the same time now. We are re-adopting nature in our lifes, in our architecture, in our interiors. Some companies like Google are frontrunners. They realise that in the end people are so much more expensive than the buildings they are in – saving on that is not paying off in the end. Google is hiring the best people, and it wants to care about the well-being and health of this most important asset. After all your employees while awake spend more time in the office than they do at home. Back to my taxi-driver, do we want him to drive a more ecologically-shaped car? No we’d rather offer him a drive into the Rocky Mountains. There is nothing better than true nature.

At the same time I consider the implications for Avans. How close or how far are our students, lecturers, and other employees from nature nowadays? Driving in cars and trains, being inside almost all day. What about the ecological design of our buildings, our class rooms? Food for thought for all of us. Let’s discuss it sometime… while making a brisk stroll in the woods.

Jorna Leenheer at Globe 2016, Canada

 

Moderne bussinessmodellen die duurzaamheid bevorderen

Strategische filantropie is een vorm van samenwerking tussen een onderneming en een goed doel of maatschappelijke organisatie. Soms zoekt het goede doel bewust naar een commerciële partner die bij zijn doelstelling past en die doelstelling financieel en met specifieke kennis kan ondersteunen. Andersom kan een onderneming bewust op zoek gaan naar een goed doel dat aansluit bij de maatschappelijk impact die het bedrijf wil maken. Of ze richten zelf een goed doel op of investeren in projecten die strategisch bij het bedrijf passen via een corporate foundation, een stichting. Shell heeft bijvoorbeeld een eigen stichting, maar DSM heeft een partnerschap met het World Food Programme. Beide zijn voorbeelden van strategische filantropie.

Op de conferentie Globe 2016 presenteerde het mediabedrijf Sky zijn drijfveren achter de oprichting van Sky Academy. Sky investeert fors in de Sky Academy waar langdurig werklozen opleidingen krijgen en een baan. Het geven van onderwijs aan deze groep is in het voordeel van Sky. Het krijgt gekwalificieerd personeel en een verbeterde reputatie. Dat laatste is niet onbelangrijk voor Sky, dat als (te) commercieel te boek staat.

Een andere vorm van strategische filantropie die meer naar een commercieel businessmodel neigt, is het betalen van een betere prijs dan op de wereldmarkt geldt voor een product. Een voorbeeld daarvan is het kopen van katoen van kleine katoenboeren door Engelse gerenommeerde modehuizen. Zij hoeven dat zelf niet te doen, maar maken gebruik van tussenpersonen. De boeren krijgen zo een betere prijs en kunnen zo  hun productiemethoden duurzamer maken.

Philips Lighting greep Kyoto 2006 aan om de change te maken van leverancier van lampen naar dienstverlener van verlichting. Het bedrijf verkoopt geen ledlampen meer, maar verkoopt lumen. Klanten betalen voor de hoeveelheid licht die ze nodig hebben. Dat is goed voor Philips en goed voor bijvoorbeeld scholen die veel licht gebruiken. Steeds vaker durven scholen te investeren in duurzame oplossingen in het gebouw, zoals verlichting. Ouders laten hun kinderen graag naar een duurzame school gaan en daar is dan de meerwaarde.

Er is niet één nieuw businessmodel. Per product, markt, regio, sector zijn er unieke omstandigheden die tot steeds weer andere businessmodellen leiden. Om die businessmodellen te laten slagen moeten de aannames wel veranderen om te denken in nieuwe businessmodellen. Zo moet het doel van de organisatie opnieuw geduid worden. Waartoe is het bedrijf nu echt op aarde?  Het tijdframe moet verruimd worden. Niet alleen kortetermijneffecten, maar zeker ook de middellange- en lange termijn moet worden meegenomen.  De grenzen en de reikwijdte moeten worden verruimd. Het grotere plaatje moet worden gezien. En zeker niet als laatste: De negatieve gedachte ‘het gaat niet lukken’ moet verdwijnen. Leiderschap en visie zijn van eminent belang. De nieuwe premier van Canada van Justin Trudeau van de ochtend was daar ook weer een mooi voorbeeld van.

Kortom. Het is tijd voor actie! ‘Spending more time on what is agreed in spite of spending more time on agreeing on what to do’.

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

 

 

Globe 2016: Cheap oil creates demand

IMG_0594

Veel discussie over de vraag of het leeuwendeel van fossiele brandstofreserves in de grond moet blijven om beneden de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Grote investeerders, institutionele beleggers en pensioenfondsmanagers vragen zich af hoe hierop te reageren. Zij maken zich zorgen over stranded assets, investeringen in bedrijven/activiteiten die het risico in zich hebben op korte termijn sterk in waarde te dalen. Zoals bijvoorbeeld de investeringen in fossiele brandstoffen.

In deze discussie spelen veel verschillende belangen: onze planeet, de oliemaatschappijen en landen die fossiele brandstoffen leveren en de consument. Zelfs als we het Parijs-scenario gaan halen, dan nog zijn er nieuwe oliewinningen nodig, omdat de bestaande bronnen onvoldoende zijn en uitgeput raken, terwijl de behoefte van consumenten hoog lijkt te blijven. Het risico bestaat dat de vraag van consumenten onverminderd hoog blijft terwijl oliemaatschappijen in snel tempo hun business downsizen. Zeker bij lage olieprijzen.

Een interessant onderzoek van een van de discussianten: www.arcenergyideas.com

Nies Rijnders, manager ESB

 

 

 

Globe 2016: Green Economic Development

In deze workshop discussieerden vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstituut over de mogelijkheden en beperkingen om te komen tot een CO2-arme, grondstof efficiënte en inclusieve economie. Er waren enthousiaste verhalen over de wijze waarop Vancouver, New York City en Kopenhagen erin geslaagd zijn om vergroening te realiseren in combinatie met economische groei en dus werkgelegenheid. Ook de CO2 taks waarmee op verschillende fronten is geëxperimenteerd wordt succesvol toegepast. Succes element is de triple helix samenwerking. Hier liggen ook voor het ESB goede mogelijkheden om bij deze ontwikkelingen te steunen op het gebied van onderzoek, innovatie en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld in de samenwerking met de gemeente Oss, Breda en Den Bosch.

 

Nies Rijnders, manager ESB

Opening Globe 2016

IMG_5334 (002)

GLOBE 2016, de mondiale conferentie over Sustainable Business, is geopend door de Canadese premier Justin Trudeau, zie foto. Hij toonde leiderschap en passie voor duurzaamheid in een inspirerend betoog dat hij uit het hoofd en het hart tweetalig (Engels en Frans) uitsprak. Ook burgemeester Robertson van Vancouver toonde zich visionair en gepassioneerd. Een heel verschil met de soms wel erg boekhoudkundige wijze waarop de Nederlandse politiek met deze grootste maatschappelijke uitdaging omgaat.

Vancouver heeft de grootste concentratie clean tech bedrijven van Noord-Amerika. De doelen zijn ambitieus: in 2050 100% renewable!   Canada met zijn schitterende natuur, waaronder de kwetsbare noordpoolgebieden, heeft al vele stappen gezet waaraan Europa een voorbeeld kan nemen. De triple helix, publiek, privaat en research, is daarbij zeer belangrijk. Indrukwekkend was het openingsritueel dat een native Indiaanse vrouw uitsprak. De Indianen zijn al duizenden jaren bezig met respect op te brengen voor hun omgeving. Indrukwekkend om hier bij te kunnen zijn. We kijken reikhalzend uit naar de workshops die we gaan bezoeken en proberen zoveel mogelijk mee te nemen naar ‘ons’ Expertisecentrum Sustainable Business!

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB