Er waart een geest rond…

er waart een geest rond

Tijdens de eerst uren van GLOBE 2017 hier in Toronto wordt al snel een ding duidelijk: er waart een geest rond. Niet de verfrissende wind die vorig jaar woei in Vancouver toen Justin Trudeau met een vlammend betoog recht uit het hart de conferentie opende maar een spook dat een verkillende uitwerking heeft. Ik bedoel natuurlijk het ‘klimaatbeleid’ van Donald Trump dat alle facetten van GLOBE, van clean-tech tot sustainable financing in een heel ander perspectief plaats. De eerste sprekers, van de Canades minister Catherina McKenna tot Caio Koch-Weser, Voorzitter van de European Climate Foundation en voormalig vice-president van de Deutsche Bank en staatssecretaris van Financiën, geven allen op hun manier uiting aan de onvoorstelbare teleurstelling die iedereen voelt die enigszins betrokken is bij de beweging rond Sustainable Business. Canada, waar juist veel leiderschap aanwezig is op het gebied van duurzaamheid en de ene na de andere Green Bond wordt uitgegeven, moet nu rechtstreeks opboksen tegen het afbraakbeleid dat de grote buurman dreigt te gaan doorvoeren. Het opvallend lage percentage Amerikanen dat aanwezig is op GLOBE is wat dat betreft veelzeggend. Vorig jaar gaven zij al aan enorm in hun maag te zitten met het naderende onheil wat nu werkelijkheid dreigt te worden.

Canada wordt alleen maar meer vastberaden om verder te gaan op de weg van Een duurzame maatschappij. De regering Trudeau geeft blijk van veel leiderschap en heeft grote stappen gezet op het gebied van de ‘groene kant’ van Sustainable Business. Nu komt ook de ‘blauwe’ kant, de economie, steeds meer in de spotlights. De overtuiging dat de verbinding tussen groen en blauw essentieel is, heeft in Canada stevig wortel geschoten. De grote investeringsfondsen zijn een grote omslag aan het maken in het denken.

Het is dan ook niet toevallig dat een aantal hogescholen in Nederland (Avans, Rotterdam, Zeeland en Aeres) die actief zijn op het gebied van Sustainable Business, juist met Canadese (onderwijs-)instellingen en bedrijven een Living Lab Circulair Economy willen gaan opzetten. Na het GLOBE congres gaat een Nederlandse delegatie met een groot aantal potentiële Canadese partners in gesprek om een meerjaren samenwerking rond dit uiterst belangrijke thema te gaan opzetten volgens eens triple helix gedachte waarbij ook steden betrokken gaan worden. Doelstelling is om een construct te maken waarlangs zoveel mogelijk onderwijs, onderzoek, kennis en inzicht wordt gedeeld en samen wordt ontwikkeld. De ‘transporteurs’ worden voornamelijk Nederlandse en Canadese studenten waarbij de relevante lectoren van de Nederlandse hogescholen en hun Canadese evenknieën voor de back up zorgen.

Door veel jonge mensen deelgenoot te maken van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat ontstaat er een stevige basis. Stevig genoeg om de schokgolven die nu bijvoorbeeld uit Amerika komen op te vangen. Politici komen en gaan maar de beweging naar een duurzame wereld laat zich uiteindelijk niet stoppen.

 

Edwin Verlangen

Penvoerend directeur Expertisecentrum Sustainable Business

Onderzoek bij ESB: Goed en Belangrijk

Dat je in een ruimte met zoveel mensen, zoveel naar boven kan halen.

Op 29 maart 2017 organiseerde ESB  een kennisuitwisselingsmiddag voor alle onderzoeksdocenten van de lectoraten van ESB. Doel van de bijeenkomst is door uitwisseling van kennis en ervaringen van elkaar te leren en het onderzoek bij ESB nog beter en belangrijker te maken.

Om niet alleen te praten over wat anderen mogelijk belangrijk vinden en om onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar te brengen vroegen we aan de kenniskringleden om een collega van de academie mee te nemen naar de bijeenkomst. Meer dan tien collega’s vanuit de academie hebben gebruik gemaakt van het aanbod. In totaal waren er ca. 50 deelnemers.

 Aan de slag

De bijeenkomst heeft de opzet van een Open Space. Dat wil zeggen dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor inhoud en opbrengst van de middag. Je kunt zelf een onderwerp op de agenda zetten (binnen het thema), bepaalt zelf met wie je waarover wilt praten. Je kunt dus achteraf nooit zeggen dat het niet ging over wat jij belangrijk vindt. Onderwerpen die op de agenda gekomen zijn:

  • Hoe beoordeel je of een student onderzoekend vermogen heeft?
  • Knelpunten in circulaire economie, bespreken van de uitkomsten van het onderzoek dat net is afgerond
  • Action Research, wat doen we al, wat kunnen we er mee?
  • Brug lectoraat-academie (deeltijdonderwijs)
  • Hebben we behoefte aan een Avans uitgeverij?
  • DMAIC onderwijs, praktijk
  • Vertaling output onderzoek naar onderwijs
  • Impact van onderzoek, afstemming belang van werkveld en opleiding
  • Hoe docenten betrekken bij onderzoeksprojecten?
  • Does sustainable business compete?

Ieder kiest zelf de onderwerpen om verder over te praten. Daarbij geldt de Wet van Twee Voeten: Als je ergens bent waar je niets leert of toevoegt, ga dan naar een plaats waar dat wel kan. Elke groep verzamelt op een flap de do’s en don’ts over hun onderwerp. De uitkomsten worden gedeeld in de Muurkrant.

DSC_0784

Ieder bekijkt de do’s en don’ts, kiest de meest aansprekende tip en schrijft die op een briefkaart aan zichzelf.  Deze briefkaarten krijgen de deelnemers na de zomer terug als reminder.

Hoe maak je met een grote groep ter plaatse de agenda en kom je tot interessante resultaten en ontmoetingen? En wat heeft dit dan concreet opgeleverd? Zowel de opzet als de uitkomsten van deze bijeenkomst vind je in het fotoverslag.

Enkele reacties van deelnemers op de vraag wat neem je mee van vanmiddag:

Je moet er echt naar streven om onderzoek vanuit de opleiding in het lectoraat te krijgen en niet andersom. En ik vond de manier waarop we het gedaan hebben zeer creatief. ” 

“Ik heb geleerd dat we met z’n allen eigenlijk best heel goed bezig zijnen dat we dat alleen wat meer mogen uitdragen naar buiten en mensen enthousiasmeren in plaats van formaliseren.”

De volgende bijeenkomst is op 11 oktober 2017, van 13.00 tot 17.00 uur in Den Bosch. Daarvoor willen we graag meer belanghebbenden van onderwijs en werkveld uitnodigen om kennis te delen. Neem voor vragen of reacties contact op met Tonnie van der Zouwen, lector Sustainable Working and Organising, of met Ton van Kollenburg, lector Improving Business.

Gepost door Tonnie van der Zouwen