Globe 2016: Cheap oil creates demand

IMG_0594

Veel discussie over de vraag of het leeuwendeel van fossiele brandstofreserves in de grond moet blijven om beneden de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Grote investeerders, institutionele beleggers en pensioenfondsmanagers vragen zich af hoe hierop te reageren. Zij maken zich zorgen over stranded assets, investeringen in bedrijven/activiteiten die het risico in zich hebben op korte termijn sterk in waarde te dalen. Zoals bijvoorbeeld de investeringen in fossiele brandstoffen.

In deze discussie spelen veel verschillende belangen: onze planeet, de oliemaatschappijen en landen die fossiele brandstoffen leveren en de consument. Zelfs als we het Parijs-scenario gaan halen, dan nog zijn er nieuwe oliewinningen nodig, omdat de bestaande bronnen onvoldoende zijn en uitgeput raken, terwijl de behoefte van consumenten hoog lijkt te blijven. Het risico bestaat dat de vraag van consumenten onverminderd hoog blijft terwijl oliemaatschappijen in snel tempo hun business downsizen. Zeker bij lage olieprijzen.

Een interessant onderzoek van een van de discussianten: www.arcenergyideas.com

Nies Rijnders, manager ESB

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *