China verzet de bakens

China heeft een sterke groei doorgemaakt, helaas ten koste van enorm veel milieuvervuiling. Een dagje de vieze lucht inademen in Beijing is vergelijkbaar met het vertoeven in een rokershok op een luchthaven. Enkele jaren wonen in Shanghai en artsen beschouwen zelfs sportieve asceten als een straffe roker. De Chinezen zijn dan ook vastbesloten om de vervuiling aan te pakken: de richtlijnen inmiddels strenger in China dan in een schone stad als Vancouver. De meest vervuilende fabrieken worden stilgelegd in bijvoorbeeld de energiesector, ijzer en staal- en cementindustrie. De capaciteit van afvalverwerkende installaties is inmiddels sterk uitgebreid. Ook wil men nu vaart maken met de transitie naar meer duurzame energie. Dat is lastig omdat China veel kolencentrales heeft. Om deze kolencentrales minder vervuilend te maken worden nieuwe zuiveringsinstallaties aangelegd. Het target in China’s plannen voor de uitstoot van CO2 in 2030 is een reductie van 60-65% ten opzichte van de uitstoot van 2005. Niet gering! Daarom zijn er grote investeringsbudgetten vastgesteld voor transitie naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. In de periode 2015-2030 gaat het om een investering van 6.3 biljoen US $ (ofwel 6.300.000.000.0000 US $). Op deze gebieden zijn er grote kansen voor buitenlandse bedrijven.

Eén van de belangrijkste problemen van zakendoen met China is altijd de bescherming van kennis. Het standaardgrapje is dat Chinezen “copyright” altijd lezen als “the right to copy”. Inmiddels zijn er diverse nieuwe rechtbanken opgericht die dit probleem moeten verhelpen. In 2014 zijn al meer rechtszaken gevoerd over schenden van octrooien in China dan in de USA. Dit waren overigens wel vooral rechtszaken tussen Chinese partijen onderling (dus niet met buitenlandse partijen). China begint inmiddels ook zelf IP te ontwikkelen, dus handelt ook steeds meer uit eigenbelang om IP-bescherming beter te regelen. Kortom: twee voorbeelden die aangeven dat China de bakens verzet.

Frans Stel, lector International Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *