De Kick-off en hoe de bal verder rolt

Jorna Leenheer, lector New Marketing.

 

Op 30 september vond de Kick-off van het ESB plaats; de aftrap. Iedereen die wel eens gevoetbald heeft, weet dat je bij de aftrap de bal slechts één keer mag raken en hem daarom normaal gesproken onmiddellijk aan een medespeler speelt. Ook het ESB wilde tijdens de Kick-off de bal toespelen aan haar medespelers; dat wil zeggen Avans-collega’s, bedrijven uit de regio, organisaties op het gebied van duurzaamheid en studenten actief betrekken bij het spel. Zo weinig mogelijk gepingel, maar interactieve presentaties, workshops en games. Met goed samenspel in de richting van de goal. Niet om meteen te scoren, dat gebeurt net als bij voetbal ook bij onderzoek doorgaans niet, maar om te zorgen dat de bal over een tijdje zonder moeite kan worden ingekopt.

Met de kenniskring New Marketing waren we als team aanwezig en verzorgden gezamenlijk tweemaal een interactieve workshop. Deze workshop ging over de duurzame customer journey op het gebied van textiel. Welke reis maakt een consument op het gebied van de aanschaf, gebruik en het afdanken van kleding en in hoeverre zijn hier meer of minder duurzame keuzes te maken? De inleidende aftrap werd gegeven door Martijn van Groen van het AOC waarna het Lectoraat het stokje overnam en de deelnemers aan de slag gingen met het verduurzamen van de keuzes van zes Nederlandse huishoudens. Met als belangrijke vraag hoe marketing hier een stimulerende en prikkelende rol kan spelen. Als Lectoraat beschouwden we deze workshops als bijzonder plezierig en succesvol, niet in de laatste plaats vanwege de goede opkomst en de positieve feedback die we mochten ontvangen.

Maar nog veel leuker werd het toen we na de Kick-off werden benaderd door verschillende docenten die de case in hun onderwijs willen gaan opnemen. Twee opleidingen (binnen ASIS en AAFM) gaan inmiddels de workshop opnemen als onderdeel van een vak. Aan ons de taak om hen van een goede docentenhandleiding en instructie te voorzien. We zien dit als mooi voorbeeld dat het Lectoraat terugvloeit naar het onderwijs, en zelfs zonder dat we dat voorheen hadden voorzien. Natuurlijk mogen er zich nog meer docenten en opleidingen melden.

Daarnaast gaan we samen met het Ondernemerscentrum in gesprek met Rijkswaterstaat die ons al van informatie voorzag als input voor de case over verdere samenwerking. En met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zijn er plannen om een soortgelijke case te ontwikkelen vanuit een business-to-business perspectief. Daarmee is de cirkel rond, de workshop doorvertaald naar studenten, docenten en naar het werkveld. We blijven de bal rondspelen, u hoort van ons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *