De transformatie van grote bedrijven naar een duurzame onderneming

cc6e848b-9f73-4a3a-90e0-d2bb9d1da6bb-mediumEen aantal grote bedrijven laat in een korte pitch zien hoe zij het transformatieproces naar een duurzame onderneming hebben vormgegeven. BASF, HP, Dell en Levi’s laten hun chief Sustainability officer een gepassioneerd verhaal houden. Een rode draad valt op. Alle drie bedrijven geven het grote belang van het ‘meenemen’ van de supply chains aan. Interessant als we deze kritische succesfactor loslaten op onze eigen hogeschool. We zijn druk bezig met het inhoudelijk ‘verduurzamen’ van ons primaire proces, het onderwijs. De succesvolle AISHE certificering in 2015 is hier een goede afspiegeling van. Willen we echter een stap maken om de transformatie tot intrinsiek duurzame instelling te maken moeten we veel verder gaan. We zullen onze toeleveranciers meer en meer moeten betrekken, van leveranciers van goederen, pensioenfondsen, verzekeringen, catering tot leveranciers van studenten. Daarnaast zullen we onze verantwoording naar onze stakeholders anders moeten gaan inrichten.

In dit licht bezien zijn de recente acties die onze lectoren zijn gestart met de diensten van Avans (onder andere op het gebied van Integrale Verslaglegging, Continu Verbeteren, organisatievormen, catering) broodnodig. Het is echter wel tijd voor een integraal plan. We kijken dan ook met verwachtingen uit naar de volgende fase van het programma Duurzaamheid van Avans waarin ESB graag een rol gaat spelen. Wellicht is het interessant om als aftrap van deze vervolgfase hetzelfde te ondernemen als BASF in 2015: een grote conferentie van Avans Hogeschool met al haar stakeholders om in gezamenlijkheid de transformatie naar echt duurzame instelling te gaan maken!

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *