Digitalisatie en duurzame business modellen: een moeizame verstandhouding?

image2Op 21 en 22 juni was ik op het congres New Business Models in Graz om meer te leren over businessmodellen die New zijn in de zin dat ze meervoudig waarde creëren en duurzaam zijn. In de middag werden er twee sessies georganiseerd over Business Models in the Age of Digitalisation. Als Lector New Marketing was dat natuurlijk my piece of cake. In de sessies werden een groot aantal digitale platforms gepresenteerd, zoals een platform om big data te verzamelen en te ontsluiten, een platform om sociale ondernemingen bijeen te brengen en te bedienen en een platform dat als doel had om een nieuw type virtueel geld te lanceren. De gemene deler van deze initiatieven was dat ze allemaal aan het stoeien waren met hun businessmodel. De ideeën waren mooi, maar hoe ze te financieren zonder langdurig afhankelijk te zijn van subsidies of goedbedoeld vrijwilligerswerk? Zo klinkt big data ons allemaal als muziek in de oren, maar de weerbarstige werkelijkheid is dat 70% van het werk gaat zitten in het simpel cleanen en opschonen van data. Welke opdrachtgever is bereid om daar voor te betalen, met ook nog het risico dat de data nu ook weer niet zo veel interessante inzichten opleveren?

Zelf presenteerde ik een casus dat dan weer helemaal geen probleem heeft met zijn businessmodel, namelijk Airbnb. Met 2 miljoen accommodaties en 60 miljoen gebruikers is dit een van de actiefste platforms voor consumer sharing ter wereld. En onze modelschattingen lieten zien dat de groei er zeker nog niet uit is. Maar Airbnb heeft weer een ander probleem, want in hoeverre is dit business model nog duurzaam te noemen? Ons onderzoek liet zien dat juist duurzame consumenten, die de meerwaarde van het huren van accommodatie bij lokale inwoners zien in het beter benutten van schaarse middelen, steeds minder geneigd zijn om accommodatie bij Airbnb te boeken. Het lijkt erop of dit platform vervuild begint te raken door (semi-)professionele verhuurders die duurzaamheid helemaal niet zo hoog in het vaandel hebben staan. Ook lokale overheden beginnen de regelgeving omtrent deze platforms ter discussie te stellen, om verdere ongehoorde belasting- en regelomzeiling te voorkomen. Een duurzaam initiatief met een winstgevend business model is dus nog geen garantie voor een duurzaam business model!

Jorna Leenheer

Lector New Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *