Er waart een geest rond…

er waart een geest rond

Tijdens de eerst uren van GLOBE 2017 hier in Toronto wordt al snel een ding duidelijk: er waart een geest rond. Niet de verfrissende wind die vorig jaar woei in Vancouver toen Justin Trudeau met een vlammend betoog recht uit het hart de conferentie opende maar een spook dat een verkillende uitwerking heeft. Ik bedoel natuurlijk het ‘klimaatbeleid’ van Donald Trump dat alle facetten van GLOBE, van clean-tech tot sustainable financing in een heel ander perspectief plaats. De eerste sprekers, van de Canades minister Catherina McKenna tot Caio Koch-Weser, Voorzitter van de European Climate Foundation en voormalig vice-president van de Deutsche Bank en staatssecretaris van Financiën, geven allen op hun manier uiting aan de onvoorstelbare teleurstelling die iedereen voelt die enigszins betrokken is bij de beweging rond Sustainable Business. Canada, waar juist veel leiderschap aanwezig is op het gebied van duurzaamheid en de ene na de andere Green Bond wordt uitgegeven, moet nu rechtstreeks opboksen tegen het afbraakbeleid dat de grote buurman dreigt te gaan doorvoeren. Het opvallend lage percentage Amerikanen dat aanwezig is op GLOBE is wat dat betreft veelzeggend. Vorig jaar gaven zij al aan enorm in hun maag te zitten met het naderende onheil wat nu werkelijkheid dreigt te worden.

Canada wordt alleen maar meer vastberaden om verder te gaan op de weg van Een duurzame maatschappij. De regering Trudeau geeft blijk van veel leiderschap en heeft grote stappen gezet op het gebied van de ‘groene kant’ van Sustainable Business. Nu komt ook de ‘blauwe’ kant, de economie, steeds meer in de spotlights. De overtuiging dat de verbinding tussen groen en blauw essentieel is, heeft in Canada stevig wortel geschoten. De grote investeringsfondsen zijn een grote omslag aan het maken in het denken.

Het is dan ook niet toevallig dat een aantal hogescholen in Nederland (Avans, Rotterdam, Zeeland en Aeres) die actief zijn op het gebied van Sustainable Business, juist met Canadese (onderwijs-)instellingen en bedrijven een Living Lab Circulair Economy willen gaan opzetten. Na het GLOBE congres gaat een Nederlandse delegatie met een groot aantal potentiële Canadese partners in gesprek om een meerjaren samenwerking rond dit uiterst belangrijke thema te gaan opzetten volgens eens triple helix gedachte waarbij ook steden betrokken gaan worden. Doelstelling is om een construct te maken waarlangs zoveel mogelijk onderwijs, onderzoek, kennis en inzicht wordt gedeeld en samen wordt ontwikkeld. De ‘transporteurs’ worden voornamelijk Nederlandse en Canadese studenten waarbij de relevante lectoren van de Nederlandse hogescholen en hun Canadese evenknieën voor de back up zorgen.

Door veel jonge mensen deelgenoot te maken van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat ontstaat er een stevige basis. Stevig genoeg om de schokgolven die nu bijvoorbeeld uit Amerika komen op te vangen. Politici komen en gaan maar de beweging naar een duurzame wereld laat zich uiteindelijk niet stoppen.

 

Edwin Verlangen

Penvoerend directeur Expertisecentrum Sustainable Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *