Feeding the planeet

In 2050 zal de wereldbevolking bestaan uit 9 miljard mensen en om die te kunnen voeden moet de voedingsproductie met 60-70% toenemen. Hoe zorgen we dat we al die monden kunnen voeden?

Drie innovatieve bedrijven op Globe 2016 presenteren duurzame oplossingen via achtereenvolgens technologische, natuurlijke en sociale innovatie. Farm(x) is een in Californië gevestigd bedrijf dat met informatietechnologie en betere data verbindt met de landbouw. Minder bestrijdingsmiddelen en watergebruik en tegelijkertijd hogere productiviteit, dat is het doel. De handmatige metingen van bijvoorbeeld het weer, de droogte van de grond, het groeiproces, zoals boeren dat al eeuwen doen zijn niet meer van deze tijd volgens Farm(x). Het is niet precies, het kan niet op afstand plaatsvinden en het is inefficiënt en slecht schaalbaar. En daarom breng Farm(x) de big data naar agrarische bedrijven. (www.farmx.co).

Maar liefst 30-40% van onze voeding wordt weggegooid. Het bedrijf Enterra Feed company streeft na om een gesloten voedingsloop te maken waarbij verspillingen weer worden ingezet in het voedselproductieproces. De oplossing wordt gezocht in een natuurlijke innovatie: insecten. Enterra houdt insecten die uitsluitend voedselafval te eten krijgen. Dat levert larves op te gebruiken als eiwitrijke voeding voor bijvoorbeeld kippen (maar waarom zouden mensen het ook niet eten) en een natuurlijk mestproduct. (www.enterrafeed.com).

En ten slotte Comaco: Community markets for communities. Comaco is gevestigd in Zambia waar veel grond door eenzijdige bebouwing en onwetendheid volledig uitgeput is geraakt. Comaco biedt lokale landbouwers daarom veel scholing en daarnaast een eerlijke, vaste prijs. Maar daar staat iets tegenover. Boeren moeten zich aan duurzame richtlijnen houden en voldoende “punten” halen om zich te kwalificeren. En een daarvan is het absolute verbod op het jagen op wilde dieren; vandaar de url: http://itswild.org/

Jorna Leenheer, lector New Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *