Financial Inclusion: noodzakelijk voor mondiale welvaartsgroei!

De doorbraak van de recente klimaattop in Parijs ten opzichte van Kyoto in 2006 ligt met name in het feit dat vrijwel alle landen (169 naties) het verdrag hebben ondertekend. Weliswaar ligt het primaat van het verdrag op emissie reductie en de beheersing van global warming, toch is er een onlosmakelijk verband met de ontwikkeling van de financiële wereld. De enige mogelijkheid om niet-welvarende landen in de gelegenheid te stellen om ‘Parijs’ te realiseren is om ze te laten aansluiten op de financiële markten, via financieringen die passen en op maat zijn. ‘Financial inclusion’ is de term om deze gewenste ontwikkeling te beschrijven. In het verleden werd wel de lang niet dekkende term ‘microkredieten’ gebruikt.

Ontwikkelingslanden kennen niet of nauwelijks een bancair stelsel. Wel hebben steeds meer mensen de beschikking over een mobiele telefoon. Uiteraard prepaid want abonnementen innen is niet mogelijk. Bedrijven als Ericsson zijn nu drukdoende om te onderzoeken hoe de voor bijna iedereen toegankelijke mobiele telefoons de basis kunnen vormen voor een soort financieel systeem voor inwoners van ontwikkelingslanden. Een systeem om te kunnen sparen en eventueel kleine kredieten te kunnen opnemen. Interessante raakvlakken met het onderzoeksprogramma van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van ESB!

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *