Globe 2016: Green Economic Development

In deze workshop discussieerden vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstituut over de mogelijkheden en beperkingen om te komen tot een CO2-arme, grondstof efficiënte en inclusieve economie. Er waren enthousiaste verhalen over de wijze waarop Vancouver, New York City en Kopenhagen erin geslaagd zijn om vergroening te realiseren in combinatie met economische groei en dus werkgelegenheid. Ook de CO2 taks waarmee op verschillende fronten is geëxperimenteerd wordt succesvol toegepast. Succes element is de triple helix samenwerking. Hier liggen ook voor het ESB goede mogelijkheden om bij deze ontwikkelingen te steunen op het gebied van onderzoek, innovatie en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld in de samenwerking met de gemeente Oss, Breda en Den Bosch.

 

Nies Rijnders, manager ESB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *