Hoe slim is uw fabriek?

Niet alleen op Strijp-S is de industriële activiteit verdwenen of staat deze onder druk. Het creëren van slimme fabrieken door automatisering wordt genoemd als maatregel om werkzaamheden in Nederland te behouden. De vraag is of bedrijven moeten automatiseren om op prijs te kunnen concurreren met Azië en Oost-Europa, zodat werkgelegenheid wordt behouden?

Automatisering moet

Bij het ontwerpen van nieuwe fabrieken en het aanpassen van bestaande, speelt automatisering een belangrijke rol. De eerste reden die hiervoor door betrokkenen wordt genoemd,  is de verlaging van de kosten om concurrerend te blijven. Daarnaast blijkt uit onderzoek van een multinational dat het personeelsbestand de komende jaren met dertig procent afneemt door vergrijzing. Dat leidt tot schaarste aan personeel, waardoor de gevraagde productievolumes  niet kunnen worden gerealiseerd. Automatisering moet dat voorkomen.

De derde reden om te automatiseren betreft het drastisch verkorten van de doorlooptijden in een supply chain. Zo kan het bouwen van een geïntegreerde procesautomatisering zorgen voor realtime sturing van procesparameters en kunnen gegevens centraal worden verzameld en via Process Analytical Tools (PAT) geanalyseerd. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt om productiebatches inline vrij te geven. Dat wil zeggen dat de gebruikelijke vrijgave, op basis van keuring van het eindproduct, wordt vervangen door beoordeling van de gerealiseerde waarden van de procesparameters, zodat de vrijgave tegelijk met het produceren plaatsvindt.

Deze automatiseringsgolf krijgt steeds meer bekendheid als Smart Factory of Industry 4.0. Daarbij wordt niet alleen het productieproces geautomatiseerd. Ook de supply chain en de afhandeling van producten worden geautomatiseerd door het gebruik van bijvoorbeeld Automated Guided Vehicles (AGV’s), robots en geautomatiseerde magazijnen.

Moet automatisering?

Hoewel deze toenemende automatisering in veel organisaties wordt gezien als onontkoombaar, rijst bij mij toch de vraag of het voor een fabriek nu en in de toekomst noodzakelijk is om te automatiseren? Zo begeleidde ik zeven jaar geleden de opstart van een nieuwe, zeer moderne, keramische fabriek. Handwerk werd vervangen door geautomatiseerde systemen met onder andere robots en AGV’s. Aangezien de medewerkers gewend waren om de productie- en logistieke handelingen handmatig uit te voeren, bleek veel training noodzakelijk. De kenniskloof was echter zo groot dat de procesbeheersing onvoldoende bleef. Daardoor bleef de fabriek verlieslijdend en werd twee jaar later gesloten.

Ik ken enkele fabrieken die concurreren op kostprijs met zusterbedrijven in Azië. De filosofie bij deze bedrijven is niet om grote geautomatiseerde installaties aan te schaffen en te gebruiken. Integendeel, de productie is nauwelijks geautomatiseerd te noemen. Natuurlijk zijn er productielijnen met een PLC-besturing en heeft één van de bedrijven – als elektronicaproducent – wel de nodige meet- en regeltechniek toegepast in de volgens lean-principes ingerichte werkcellen. Zo wordt gewaarschuwd dat er iets fout gaat, bijvoorbeeld als niet de juiste component wordt gepakt bij de assemblage.

Automatisering is bij deze bedrijven echter niet de reden dat zij op kostprijs met hun Aziatische zusters kunnen concurreren. Zij zorgen dat ze lage arbeidskosten hebben door een strikte focus op het creëren van ‘first-time-right’ in hun productieprocessen. Dat betekent dat de producten in één keer goed gemaakt worden  en dat ze niet meer hersteld of gecontroleerd hoeven worden. Daardoor kunnen ze met veel minder mensen produceren dan hun zusterbedrijven en zijn ze zo rendabel dat ze zelfs extra werk binnen halen. Slimme fabrieken zijn dus niet noodzakelijk geautomatiseerde fabrieken, slimme fabrieken zijn vooral ook plaatsen waar slimme mensen werken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *