Moderne bussinessmodellen die duurzaamheid bevorderen

Strategische filantropie is een vorm van samenwerking tussen een onderneming en een goed doel of maatschappelijke organisatie. Soms zoekt het goede doel bewust naar een commerciële partner die bij zijn doelstelling past en die doelstelling financieel en met specifieke kennis kan ondersteunen. Andersom kan een onderneming bewust op zoek gaan naar een goed doel dat aansluit bij de maatschappelijk impact die het bedrijf wil maken. Of ze richten zelf een goed doel op of investeren in projecten die strategisch bij het bedrijf passen via een corporate foundation, een stichting. Shell heeft bijvoorbeeld een eigen stichting, maar DSM heeft een partnerschap met het World Food Programme. Beide zijn voorbeelden van strategische filantropie.

Op de conferentie Globe 2016 presenteerde het mediabedrijf Sky zijn drijfveren achter de oprichting van Sky Academy. Sky investeert fors in de Sky Academy waar langdurig werklozen opleidingen krijgen en een baan. Het geven van onderwijs aan deze groep is in het voordeel van Sky. Het krijgt gekwalificieerd personeel en een verbeterde reputatie. Dat laatste is niet onbelangrijk voor Sky, dat als (te) commercieel te boek staat.

Een andere vorm van strategische filantropie die meer naar een commercieel businessmodel neigt, is het betalen van een betere prijs dan op de wereldmarkt geldt voor een product. Een voorbeeld daarvan is het kopen van katoen van kleine katoenboeren door Engelse gerenommeerde modehuizen. Zij hoeven dat zelf niet te doen, maar maken gebruik van tussenpersonen. De boeren krijgen zo een betere prijs en kunnen zo  hun productiemethoden duurzamer maken.

Philips Lighting greep Kyoto 2006 aan om de change te maken van leverancier van lampen naar dienstverlener van verlichting. Het bedrijf verkoopt geen ledlampen meer, maar verkoopt lumen. Klanten betalen voor de hoeveelheid licht die ze nodig hebben. Dat is goed voor Philips en goed voor bijvoorbeeld scholen die veel licht gebruiken. Steeds vaker durven scholen te investeren in duurzame oplossingen in het gebouw, zoals verlichting. Ouders laten hun kinderen graag naar een duurzame school gaan en daar is dan de meerwaarde.

Er is niet één nieuw businessmodel. Per product, markt, regio, sector zijn er unieke omstandigheden die tot steeds weer andere businessmodellen leiden. Om die businessmodellen te laten slagen moeten de aannames wel veranderen om te denken in nieuwe businessmodellen. Zo moet het doel van de organisatie opnieuw geduid worden. Waartoe is het bedrijf nu echt op aarde?  Het tijdframe moet verruimd worden. Niet alleen kortetermijneffecten, maar zeker ook de middellange- en lange termijn moet worden meegenomen.  De grenzen en de reikwijdte moeten worden verruimd. Het grotere plaatje moet worden gezien. En zeker niet als laatste: De negatieve gedachte ‘het gaat niet lukken’ moet verdwijnen. Leiderschap en visie zijn van eminent belang. De nieuwe premier van Canada van Justin Trudeau van de ochtend was daar ook weer een mooi voorbeeld van.

Kortom. Het is tijd voor actie! ‘Spending more time on what is agreed in spite of spending more time on agreeing on what to do’.

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *