Sustainable Business in de praktijk

Blog Frans
Tijdens de Globe 2016 conferentie in Vancouver presenteerden kleine en grote bedrijven hoe ze duurzaamheid in de praktijk brengen. Een mooi voorbeeld hiervan was het Duitse bedrijf BASF. Vanouds werkend in de chemische sector zijn ze nu op veel meer terreinen actief, waaronder het terrein van voeding & gezondheid of energie.
BASF heeft het leveren van duurzame innovatieve oplossingen opgenomen als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, waarbij ze zowel oog hebben voor de korte als de lange termijn. Duurzaamheid levert volgens BASF veel nieuwe  kansen en reduceert bedrijfsrisico’s. Het gaat hierbij niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werknemers en de omgeving om veilig te produceren, maar ook om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor toeleveranciers en de maatschappij. Dit klinkt allemaal heel mooi, maar hoe werkt dit in de praktijk? BASF heeft zichzelf SMART doelen opgelegd; zo wil men de uitstoot van broeikasgassen binnen 4 jaar terugdringen met 40% en duurzaam watermanagement invoeren. Binnen 4 jaar wordt tenminste 70% van de toeleveranciers beoordeeld of ze wel voldoende duurzaam opereren. BASF koopt in op “fair trade” condities en ondersteunt locale coöperaties van boeren. Binnen 4 jaar moet het aandeel van de producten van BASF dat duurzaamheid in de waardeketen aanzienlijk verbetert sterk groeien en op tenminste 28% liggen. Dit wordt gemeten op 8 criteria: efficiënter grondstoffengebruik, stimuleren van biodiversiteit (inclusief hernieuwbare energie), terugdringen van klimaatverandering, verminderen van broeikaskassen, minder waterverbruik, bevorderen van veiligheid & gezondheid en tenslotte het bijdragen aan de millenniumdoelen van de VN. Om dit te bereiken werkt BASF samen in talloze netwerken. Kortom een mooi voorbeeld van sustainable business in de praktijk.

Frans Stel, lector International Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *