“The future is transparency. The democratization of Business and the Environment” en “Update on the Global Reporting Initiative (GRI) & Sustainability Reporting Trends”

Het schrijven van jaarrapporten is aan grote verandering onderhevig. Het gaat hierbij niet meer om het verslag doen van de (financiële) resultaten van afgelopen jaar. Er wordt breder gerapporteerd; de rapporten bevatten ook economische, sociale en milieukundige gegevens, het zogenaamde “integrated reporting”. Deze manier van verslaggeving biedt daarmee ook kansen om naar de toekomst te kijken en strategische keuzes te maken. De hoeveelheid van gegevens noodzaakt je om keuzes te maken: wat wil je weten en waar ga je op sturen. In beide sessies is gesproken over nieuwe standaarden van de Global Reporting Initiative (GRI). De ESB lector Marleen Jansen Groesbeek doet onderzoek naar “Integrated Reporting” en kijkt of dit ook bij Avans te ontwikkelen is.

Pien Versteegh, directeur Avans School of International Studies

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *