Toeval bestaat niet….

Tijdens de GLOBE 2016 woonden we een boeiende workshop bij over moderne businessmodellen die duurzaamheid bevorderen (zie eerdere post). Eén van de sprekers was Harry Verhaar, head global Public & Government Affairs van Philips Lighting. Vandaag troffen we elkaar bij een koffiemoment en er ontstond een interessant gesprek. Eén van zijn zonen overweegt een studie bij Avans Hogeschool, Academie voor de technologie van gezondheid en Milieu. Gebaseerd op de uitstekende reputatie van onze hogeschool. Toch leuk om aan de andere kant van de wereld te horen…

Inhoudelijk spraken we over het project van onze expertisecentra met de stad Breda en 16 andere gemeentes op het gebied van duurzame verlichting met tal van aandachtspunten (technisch, financieel, artistiek, veiligheid) waar Philips als klankbord zou optreden. Helaas hield de Europese subsidiegever Interreg de handen op de knip omdat er niet voldoende innovativiteit zou zijn. Verhaar gaf aan vanuit de het programma The Global City Indicators Facility (dat een soort ISO norm voor duurzame steden heeft ontwikkeld) nog eens naar het idee van Breda en de partners te willen kijken, met Avans als kennisinstituut. Een afspraak wordt voorbereid. Een interessante ontwikkeling!

http://www.cityindicators.org/

Edwin Verlangen, voorzittend directeur ESB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *